אנונימוס

מהי דיסטופיה?

איך אגדיר מהי דיסטופיה? הדרך הטובה ביותר עוברת דרך שתי מלחמות עולם. בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה החלו אנשי מדע ורוח לתהות לגבי הטבע האנושי. דיסטופיה מתארת עולם אפל וחסר סיכוי שבו נרמסות זכויות הפרט ברגל גסה, כשהכל נעשה לטובת הכלל. שלוש אידאולוגיות דיסטופיות נוסו בדרך כזו או אחרת במהלך המאה העשרים.